Kannustinloukuista eroon yleistuen avulla?

Kannustinloukut ovat jälleen nousseet puheenaiheeksi. Hallituksen puolivälitarkastelussa kannustinloukkujen poistaminen mainittiin yhdeksi tavoitteeksi ja muutaman viikon kuluttua kehysriihessä päätetään keinoista, joilla kannustinloukkuja voitaisiin vähentää. Nykyinen vero- ja sosiaaliturvajärjestelmämme aiheuttaa sen, että osa työttömistä hyötyy työllistymisestä taloudellisesti hyvin vähän tai eivät laisinkaan. Kannustinloukkujen syitä ovat mm. sosiaaliturvamuotojen päällekkäisyys ja tukien nopea väheneminen työtulojen kasvaessa. Britanniassa kannustinloukuista on puhuttu jo useamman vuoden ajan ja tänä vuonna hallitus toteuttaa maan suurimman sosiaaliturvauudistuksen 25 vuoteen. Universal Credit -uudistuksen yhtenä päätarkoituksena on tehdä työnteosta aina kannattavaa. Miten Universal Credit toimii, mitä vaikutuksia sillä on ja soveltuisiko se myös Suomeen?

Miten Universal Credit toimii?

Universal Credit on uusi tukimuoto, johon yhdistetään suuri määrä vanhoja sosiaaliturvamuotoja ja verovähennyksiä. Universal Credit tulee korvaamaan suurimman osan aikuisille maksettavista sosiaaliturvamuodoista mm. työttömyyspäivärahan, asumistuen ja pienituloisten työntekijöiden verovähennykset. Tuki on kotitalouskohtainen ja tuen määrään vaikuttavat mm. lasten lukumäärä ja asumiskustannukset.

Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Universal Credit -hakemus täytetään netissä ja omia tietojaan (esim. muuttuneet asuinkustannukset tai kasvaneet tulot) voi päivittää netin kautta, jolloin tuki sopeutuu nopeasti elämäntilanteen muutoksiin. Tulotiedot päivittyvät automaattisesti verottajan ennakkoperintätiedoista, joten suurimalla osa työntekijöistä Universal Credit sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tämä vähentää työllistymisestä aiheutuvia byrokratialoukkuja, kun työtön voi luottaa siihen, että tuen määrä sopeutuu automaattisesti, eikä hänen tarvitse pelätä tukien takaisinperintää. Tuki vähenee tasaisesti tulojen noustessa. Universal Creditiin kuuluu etuoikeutettu tulo-osuus, joka riippuu kotitalouden tilanteesta (esim. etuoikeutettu tulo on yksinhuoltajille suurempi). Tämä tarkoittaa sitä, että kukin kotitalous saa tienata tietyn määrän työtuloja ilman tuen pienenemistä. Etuoikeutetun tulon jälkeen tuen määrä laskee tasaisesti työtulojen kasvaessa. Tuki vähenee 65 prosentilla nettotulojen kasvusta. Tämän vuoksi korkeimmat efektiiviset marginaaliveroasteet ovat n. 76 %. Tasaisen vähenemisasteen vuoksi tulojen nousu ei aiheuta samanlaisia hyppäyksiä nettotuloissa kuin nykyinen useista päällekkäisistä palasista koostuva järjestelmä. Muut kuin työtulot vähentävät tuen määrää täysimääräisesti. Siten esimerkiksi saadut elatusmaksut vähentävät saadun tuen määrää sataprosenttisesti.

Universal Credit ei ole perustulomuoto, vaan tuen saamiseen liittyy ehtoja, joiden rikkomisesta aiheutuu nykyistä kovemmat sanktiot. Ankarimmillaan tukea voidaan leikata tai se voidaan poistaa kokonaan jopa kolmeksi vuodeksi. Pääsääntöisesti henkilöiden vaaditaan hakevan aktiivisesti täysipäiväistä työtä. Aktiivinen työnhaku sisältää työvoimakoulutukseen osallistumisen, työhakemusten lähettämisen ja vaatimuksen siitä, että tarjottu työpaikka on otettava vastaan. Työnhakuehto koskee myös niitä henkilöitä, jotka tekevät pienituloista osa-aikatyötä. Työnhakuehdosta on kuitenkin vapautettu tiettyjä ryhmiä, kuten mm. pienten lasten yksinhuoltajat. Samoin työnhakuehdosta vapautuu omista työtunneista riippumatta, jos tienaa enemmän kuin minimipalkkainen täysipäivätyöntekijä. Joillekin ryhmille työnhakuehto on myös hieman väljempi ja se sisältää vain vaatimuksen käydä tietyin väliajoin työvoimatoimistossa keskustelemassa omasta työtilanteestaan.

Uudistuksen arvioidut vaikutukset

Universal Credit ei ole staattisesti arvioituna budjettineutraali uudistus, vaan se lisää valtion menoja (Universal Credit: Impact Assessment). Sosiaaliturvamenoja saattaa kasvattaa myös se, että järjestelmän yksinkertaistamisen myötä entistä harvempi jättää hakematta tuet, joihin he ovat oikeutettuja.  Hallitus on kuitenkin arvioinut, että yksinkertaistamisesta aiheutuu myös säästöjä mm. vähentyneen byrokratian myötä. Yksinkertainen sosiaaliturvajärjestelmä tekee myös sosiaaliturvavilpistä entistä vaikeampaa.

Työnteon kannustimiin uudistuksella on ristiriitaisia vaikutuksia (Brewer, Brown & Jin 2012). Työllistymisveroasteet ja efektiiviset veroasteet nousevat monilla kotitalouksilla ja niiden kotitalouksien osuus, joilla työllistymisveroaste tai efektiivinen marginaaliveroaste on 60 – 80 % kasvaa nykyisestä. Toisaalta taas uudistus poistaa lähes kokonaan ne kotitaloudet, joilla työllistymisveroasteet on yli 80 %. Siten, vaikka keskimääräiset työllistymisveroasteet kasvavat, saadaan työttömyysloukut uudistuksen avulla poistettua. Universal Creditillä on samankaltaiset vaikutukset myös työnteon lisäämisen kannustimiin. Työnteon kannustimet muuttuvat eri tavoin eri kotitalouksissa. Siten esimerkiksi kahden aikuisen kotitalouksissa pääsääntöisesti ensimmäisen työntekijän kannustimet paranevat ja toisen työntekijän kannustimet heikkenevät.

Staattisesti mitattuna uudistuksen on arvioitu olevan tuloeroja tasoittava ja tuesta hyötyvät eniten pienituloisin tulodesiili. Toistaiseksi Universal Credit -uudistuksen työllisyysvaikutuksista ei ole tehty estimointeja. Koska uudistus muuttaa kannustimia molempiin suuntiin, on vaikeaa etukäteen arvioida mikä on uudistuksen kokonaisvaikutus. Edes työntarjontamalleilla ei kuitenkaan voi arvioida sitä, mikä on esimerkiksi kiristyneiden työnhakuehtojen tai vähentyneen byrokratian vaikutus työllisyyteen.

Soveltamismahdollisuudet Suomessa

Universal Credit on siitä mielenkiintoinen uudistus, että se on saanut alkunsa akateemisten taloustieteilijöiden tekemästä tutkimuksesta (Brewer, Saez & Shepherd 2010). Universal Credit otetaan ensi huhtikuusta alkaen asteittain käyttöön siten, että tuki on korvannut nykyiset tukimuodot täysin vuoteen 2017 mennessä. Jos uudistus toteutuu siten, kun on suunniteltu, voivat uudistuksen myötä kannustinloukut ja byrokratialoukut vähentyä radikaalisti tai jopa poistua kokonaan. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikeaa arvioida, mikä on uudistuksen kokonaisvaikutus. Tämän vuoksi onkin erittäin hyvä, että Britannian hallitus on tehnyt jo etukäteen suunnitelman siitä, kuinka uudistuksen vaikutuksia tullaan arvioimaan (Universal Credit Evaluation Framework). Arviointiryhmä on koottu useista taloustieteen kovan luokan nimistä.

Universal Credit ei suoraan sovellu Suomen järjestelmään. Tuki on kotitalouskohtainen, kun taas Suomessa on siirrytty kotitalouskohtaisesta arvioinnista yksilökohtaisiin tukiin (esimerkiksi poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta). Jos tukea haluttaisiin sovittaa Suomeen, tulisi tehdä päätöksiä siitä muutettaisiinko Suomenkin tukimallia enemmän kotitalouskohtaiseksi, vai muutettaisiinko esimerkiksi asumistuki yksilökohtaiseksi. Suomessa voidaan kuitenkin ottaa joitain askeleita kohti kyseisen kaltaista yleistukea. Yksi mahdollinen askel olisi ns. työttömän verokortti, jossa tukien vähenemisasteita sovitettaisiin yhteen siten, että työnteko olisi aina kannattavaa. Toinen askel olisi tukien hakemisen yhtenäistäminen yhden luukun alle.

Vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen ovat tavoitteita, joista suurin osa on samaa mieltä. Nyt Britanniassa toteutetaan suuri uudistus, jonka avulla noita tavoitteita saadaan toivottavasti edistettyä huomattavasti. Universal Credit ei ole kuitenkaan mikään täydellinen uudistus, vaan on ryhmiä joiden asema tulee uudistuksen myötä heikkenemään. On myös ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kuinka työnhakuehtojen ja sanktioiden kiristäminen tulee vaikuttamaan.  Radikaalit reformit antavat mahdollisuuden suuriin vaikutuksiin ja mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Tuleekin olemaan erittäin mielenkiintoista nähdä minkälaisia tutkimustuloksia reformin vaikutuksista saadaan. Jos kyseisen kaltaista reformia lähdettäisiin joskus Suomessa edistämään, niin sille pitäisi markkinointinäkökulmasta keksiä jokin yleistukea vetävämpi nimi. Miltä esimerkiksi ”työn ja oikeudenmukaisuuden tuki” kuulostaisi?

Mainokset

3 thoughts on “Kannustinloukuista eroon yleistuen avulla?

  1. Päivitysilmoitus: Kannustinloukkujen purkamiskeinot | Second-Best World

  2. Päivitysilmoitus: Reaaliaikainen tulorekisteri – jäävätkö byrokratialoukut historiaan? | Second-Best World

  3. Päivitysilmoitus: Miksi kannustinloukkujen poistaminen on vaikeaa? | Second-Best World

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s