Perustulon työllisyysvaikutukset

Viime viikolla Jyväskylässä järjestettiin taloustutkijoiden kesäseminaari, johon itsekin osallistuin kahdella esityksellä. Tällä kertaa seminaarin ohjelmaan sisältyi myös kaksi perustuloa käsittelevää sessiota. Näistä toisessa puhuin perustulon arvioiduista työllisyysvaikutuksista. Koska kyseessä on ajankohtainen aihe, ajattelin laittaa esitykseni yleiseen jakoon. Siksi alta löytyvät esitykseni kalvot ja tiivistelmä siitä, mistä seminaarissa puhuin.

Lue loppuun

Mainokset

Optimaalinen verojärjestelmä – matka taloustieteestä talouspolitiikkaan

Viimeisen viikon aikana on ilmestynyt kaksi talouspoliittisen keskustelun kannalta mielenkiintoista raporttia. Ensiksi ilmestyi Valtiovarainministeriön Talouspoliittinen Strategia 2013, jonka sisällöstä kirjoitin alkuviikosta. Sen jälkeen julkaistiin VATT-Analyysi  ”Hyvän veropolitiikan periaatteet”, joka kansantajuistaa taloustieteellisen verotutkimuksen keskeisiä tuloksia ja pyrkii selittämään, mitä vaikutuksia eri veromuodoilla on ja kuinka nykyistä verojärjestelmäämme voitaisiin parantaa. Kyseinen raportti on erittäin suositeltavaa luettavaa talouspolitiikasta kiinnostuneille ja on ollut mielenkiintoista seurata, minkälaista keskustelua raportin pohjalta on jo nyt syntynyt. Tässä tekstissä kerron omista ajatuksistani, joita VATT:n raportti, sen sisältämät verosuositukset ja raportista käyty keskustelu on herättänyt. Lue loppuun

VM:n Talouspolitiikan Strategia – eli mitä kehysriihessä jäi päättämättä

Valtiovarainministeriö julkaisi viime viikolla ”Julkisen talouden kestävyys ja rakenneuudistukset”– raportin, jonka tavoitteena on avata keskustelua Suomen julkisen talouden kestävyysongelmista ja keinoista kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Raportti jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä esitellään julkisen talouden kestävyysongelma ja jälkimmäisissä osissa käydään läpi erilaisia keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Sopeutustoimista esitellään VM:n tekemä selvitys ympäristön kannalta haitallisista tuista ja potentiaalisista veroreformeista raportissa esitetään alennetuista arvonlisäverokannoista luopumista. Kaikista suurin huomio raportissa kiinnitetään kuitenkin toimiin, joilla työn tarjontaa voitaisiin lisätä. Eläkeuudistukset on kuitenkin rajattu raportin ulkopuolelle, HS:n arvion mukaan valtiovarainministerin asettamien rajoitteiden vuoksi, kun taas itse raportissa rajaus perusteltiin sillä, että eläkereformeista on tekeillä oma selvityksensä. Vaikka raportissa esitellyt reformivaihtoehdot eroavat toisistaan monella tavalla, on niille kaikille yhteistä se, että niiden toteuttaminen on poliittisesti hyvin hankalaa. Lue loppuun