Verotuksen ja sosiaaliturvan mikrosimulointimalli avoimeen jakoon

Aika tarkalleen tasan vuosi sitten esitin omat toiveeni tämän vuoden joululahjoiksi (Veropeli,tulonjakopeli ja budjettipeli – Joulun 2013 hittisovellukset?).Nyt näyttäisi siltä, että toiveeni suhteen on tapahtunut viime aikoina edistystä, jonka myötä osa toiveistani saattaa toteutua jo vuoden 2014 jouluna. Edistyksellä tarkoitan sitä, että uuden mikrosimulointimallin koodi on laitettu avoimeen jakeluun. Tämän koodin pohjalta on mahdollista luoda suuri määrä erilaisia palveluita vero-/sosiaaliturvajärjestelmän ja sen muutosten havainnollistamiseen. Alla kerron vähän tarkemmin siitä, mitä nyt itse asiassa on jaettu ja mitä sen avulla voi tehdä.

Budjetointi-haaste

Mallikoodin jakaminen liittyy Avoimen hallinnon -ohjelmaan ja koodi jaettiin Apps4Finland-kilpailun erillisenä Budjetointi -haasteena (haaste & koodi). Asetettu haaste on varsin kunnianhimoinen, sen tavoitteena on kehittää menetelmiä yhteisölliseen budjetointiin. Käytännössä yhtenä tavoitteena on siis rakentaa palvelu, jossa kansalaiset/järjestöt voisivat itse rakentaa vaihtoehtobudjetteja. Vaikka tätä haastetta ei nyt jaetuilla tiedoilla pystytä ratkaisemaan (koska tarvittavaa henkilöaineistoa ei ole jaettu), voi mikrosimulointikoodin pohjalta silti rakentaa useita uusia palveluita.

Mitä oikeastaan on jaettu?

Jaettu malli on viime keväänä julkaistu SISU-mikrosimulointimalli. Sen nykyisiä käyttäjiä ovat mm. ministeriöt, eduskunta, tutkimuslaitokset ja etujärjestöt. Mallin avulla voidaan tutkia, kuinka eri vero- ja sosiaaliturvamuutokset vaikuttaisivat julkistalouteen, tuloeroihin tai yksittäisten kotitalouksien taloudelliseen asemaan. Lainsäädäntötyössä mikrosimuloinnin avulla voidaan tutkia, kuinka esim. ehdotetut veroreformit vaikuttaisivat verotuloihin ja kuinka tämä muutos jakautuisi eri tuloluokkien, kotitaloustyyppien tai maakuntien kesken. Lisää tietoa mikrosimuloinnista ja SISU mallista löytyy aikaisemmasta kirjoituksestani ”Mikrosimulointi päätöksenteon apuna”.

Mallista on nyt siis jaettu sen simulointikoodi. SISU-malli toimii SAS-ympäristössä, joten jaossa on SAS-koodia ja SAS-taulukoita. Merkittävin sisältö simulointikoodissa on siihen sisältyvät lainsäädäntötiedot. Eli käytännössä koodi sisältää henkilövero- ja sosiaaliturvalainsäädännön useilta eri vuosilta. Esimerkiksi tuloverotuksen lainsäädäntö ulottuu aina 90-luvun alkuun asti. Koodi sisältää sekä lainsäädännön parametrit (esim. veroasteet, tulorajat, lapsilisän määrä, peruspäivärahan määrä) että funktiot laskennan toteuttamiseen (kuinka tuloverot käytännössä lasketaan, missä vaiheessa verovähennykset tehdään). SISU-malli sisältää alla luetellut lainsäädäntölohkot (suluissa lainsäädäntövuodet, joilta lainsäädäntöä on mallinnettu):

– tuloverotus (1990–2013)
– luonnollisten henkilöiden kiinteistöverotus (2008–2013)
– sairausvakuutuksen päivärahat ja vanhempainpäiväraha (1982–2013)
– työttömyysturva (1985–2013)
– kansaneläkkeet ja niihin liittyvät etuudet (1991–2013)
– lasten kotihoidon tuki (1985–2013)
– lapsilisät, äitiysavustus ja elatustuet (1948–2013)
– kunnalliset päivähoitomaksut (1997–2013)
– opintotuki, opintotuen asumislisä ja opintoraha (1992–2013)
– yleinen asumistuki (1990–2013)
– eläkkeensaajien asumistuki (1990–2013)
– toimeentulotuki (1989–2013)

Mitä sovelluksia mikrosimulointikoodi mahdollistaa?

Jaetun mallin avulla voi tehdä esimerkkilaskelmia, eli laskea kuinka paljon tietty kotitalous annetuilla tiedoilla (mm. palkkatulot, asuinkunta, lasten lukumäärä, asunnon koko) maksaisi veroja ja mihin sosiaalietuuksiin kyseinen kotitalous olisi oikeutettu. Malli sisältää jo valmiiksi oman moduulin esimerkkilaskelmien tekemiseen. Mallin avulla voi rakentaa useita sovelluksia vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän ja sen muutosten havainnollistamiseen. Alla on muutamia esimerkkejä, jotka ovat tulleet itselleni mieleen.

Kuinka verotuksesi on muuttunut?

Käytännössä tässä olisi kyseessä perinteisten verolaskureiden laajennus. Nykyiset laskurit (Verohallinnon / Veronmaksajain Keskusliiton) laskevat maksettavat verot / veroasteen annetuilla tulotiedoilla. Koska SISU-malli sisältää tuloverolainsäädännön pitkälti taaksepäin, on suhteellisen yksinkertaista rakentaa sovellus, joka laskee annetuilla tulotiedoilla veroasteen eri vuosien lainsäädännöllä. Näin voi esimerkiksi tutkia, mikä olisi oma veroaste vuoden 2000 lainsäädännöllä ja kuinka veroaste omalla tulotasolla on muuttunut vuosien myötä.

Kuinka veromuutokset vaikuttavat sinuun?

Tämä olisi keino havainnollistaa, kuinka suunnitellut/päätetyt veromuutokset vaikuttavat eri kotitalouksiin. Valmiiksi annettujen esimerkkikotitalouksien lisäksi käyttäjä voisi testata, kuinka omat nettotulot muuttuisivat reformien myötä.

Muuta verotustasi

Tässä erona edelliseen on se, että käyttäjä voisi itse muuttaa lainsäädännön parametreja. Käyttäjä voisi esimerkiksi testata, kuinka työtulovähennyksen kasvattaminen vaikuttaa veroasteeseen/nettotuloihin eri tulotasoilla. Tai mille tulotasoille valtionverotuksen kiristäminen kohdistuisi.

Missä sijaitset tulojakaumassa?

Tämä olisi nykyisten ”missä sijaitset palkkajakaumassa”-sovellusten laajennus. Tuloeroja ja tulojakaumaa käsitellään yleensä käytettävissä olevien tulojen mukaan (bruttotulot – verot + saadut sosiaalietuudet), joten vertailun toteuttaminen vaatii enemmän tietoa. Mikrosimulointimallin avulla on mahdollista laskea omat käytettävissä olevat tulot annetuilla tiedoilla. Palvelun toteuttaminen vaatisi mikrosimulointimallin lisäksi tiedon siitä, kuinka käytettävissä olevat tulot ovat jakautuneet.

Leiki vero- ja sosiaaliturvalainsäädännöllä

Kaikki edellä mainitut veroesimerkit olisi mahdollista laajentaa myös koskemaan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Eli verotuksen lisäksi voitaisiin havainnollistaa, kuinka sosiaaliturva on muuttunut ajan myötä, tehdä esimerkkilaskelmia sosiaaliturvareformeista ja avata sosiaaliturvalainsäädäntö testattavaksi.

Poista kannustinloukut

Työnteon kannustinten tutkimiseen tarvitaan tietoa vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän yhteisvaikutuksista. Sen takia mikrosimulointi on tärkeä apuväline kannustinloukkujen tutkimisessa. Mallin avulla on mahdollista rakentaa palvelu, joka laskee työnteon kannustimia eri esimerkkiperheille. Tämän jälkeen tehtävänä olisi muuttaa lainsäädäntöä siten, että kannustinloukut saataisiin poistettua.

Kehittämisen rajoitteita

Mallista on nyt siis jaettu sen koodi, mutta ei sen käyttämää tausta-aineistoa. Tämän takia jaetulla koodilla ei voi laskea, kuinka eri vero- ja sosiaaliturvamuutokset vaikuttaisivat verotuloihin /julkisiin menoihin/tuloeroihin. Syy, miksi aineistoa ei ole jaettu, on tilastolaissa. Mikrosimulointi vaatii hyvin tarkkaa tietoa yksittäisten ihmisten tuloista, veroista ja sosiaalietuuksista. Näin tarkkojen tietojen takia henkilöitä on periaatteessa mahdollista tunnistaa välillisesti aineistosta. Tämän takia mikroaineistoa ei ainakaan toistaiseksi ole voitu jakaa avoimesti. Uusi tilastolaki löysäsi välillisen tunnistamisen rajoitteita tutkijoiden osalta, mutta avoimeen jakoon näitä aineistoja ei edelleenkään voi laittaa. En tiedä, onko pienempiä tausta-aineistoja mahdollista ”sotkea” siten, että niiden avoin jako olisi mahdollista. Toinen ratkaisuvaihtoehto olisi rakentaa ns. ”musta laatikko”, jossa käyttäjät eivät pääsisi käsiksi tausta-aineistoon.

Toinen rajoite (tai ehkä pikemminkin haaste) on jaettu koodi ja sen määrä. Koska malli on SAS-pohjainen, tulisi koodi kääntää jollekin nettiystävällisemmälle kielelle ennen verkossa toimivien palveluiden rakentamista. Koska Suomen vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntö on monimutkainen, on sen mallintaminen vaatinut paljon koodia. Tämä tarkoittaa sitä, että käännettävää koodia on paljon ja sen ymmärtäminen vaatii tietoa sekä koodauksesta että koodin mallintamasta lainsäädännöstä. Jotain pienempiä palasia on helpompi rakentaa (esim. yksinkertainen tuloverosovellus), mutta esimerkiksi sosiaaliturvalainsäädännön koodaamisessa/kääntämisessä on iso työ.

Miksi en tee tätä itse?

Tunnen mikrosimulointimenetelmät hyvin ja olen itse SISU-mallin aktiivinen käyttäjä. Valitettavasti oma koodaamisosaamiseni rajoittuu tilastollisten ohjelmistojen ja mikrosimulointimallien kielivalikoimaan. Tämän takia oma osaamiseni rajoittuu tällä hetkellä siihen, että osaan kertoa minkälaisia sovelluksia mallin avulla voitaisiin toteuttaa ja tunnen mallin taustalla olevan lainsäädännön (sekä tietysti mallin itse). Näillä tietotaidoilla ei kuitenkaan valmiisiin sovelluksiin asti päästä.

Jos joku koodari(porukka) tästä hankkeesta innostuu (mitä todellakin toivon), niin tarjoan mielelläni oman osaamiseni mikrosimuloinnista ja taloustieteestä hankkeen käyttöön. Jos asiasta herää jotain kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä.

Vuosi sitten esitin joululahjatoiveen, jonka toteutuminen on nyt paljon todennäköisempää kuin vuosi sitten. Mielenkiinnolla odotan, miltä tilanne näyttää vuoden päästä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s