Kannustinloukuista ei päästä ihmelääkkeillä

(Teksti on julkaistu Kauppalehdessä 21.12.2015)

Mikä yhdistää viime aikojen hallituksia? Niiden kaikkien tavoitteena on ollut kannustinloukkujen purkaminen. Myös nykyinen hallitus tavoittelee kannustinloukkujen purkamista sekä perustulokokeilulla että erillisellä kärkihankkeella. Ihmeitä ei kuitenkaan kannata odottaa, sillä kannustinloukkujen purkaminen on joko kallista tai vaatii sosiaaliturvan tason leikkaamista. Lue loppuun

Mainokset

Mitä ongelmia perustulo voisi korjata?

Olen vuosien varrella ottanut osaa perustulokeskusteluun keskittyen pääsääntöisesti siihen, kuinka hyvä lääke kannustinloukkuihin perustulo on (=tekeekö perustulo työnteosta aina kannattavaa). Tämä on varsin luonnollista, koska olen tehnyt tutkimuksia kannustinloukuista ja samassa yhteydessä olen alun perin perehtynyt eri perustulomalleihin. Tällä kertaa ajattelin kuitenkin käsitellä hieman eri asioita ja keskittyä esittelemään niitä ongelmia, joihin perustulo voisi olla toimiva lääke.

Huom. Tässä tekstissä käsittelen perinteisen määritelmän mukaista perustuloa, jolla tarkoitetaan kaikille (täysi-ikäisille) maksettavaa vastikkeetonta ja tuloista riippumatonta tukimuotoa. Nykyisin julkisessa keskustelussa tulee vastaan myös ”laveampaa” määritelmää, jossa perustulolla voidaan tarkoittaa perinteisen perustulon lisäksi myös tuloista riippuvaisia tai jopa vastikkeellisia tukimuotoja.

Mihin ongelmiin vastikkeeton perustulo olisi hyvä lääke? Lue loppuun

Tiivistä tietoa kannustinloukuista

Olen käynyt useissa paikoissa puhumassa kannustinloukuista sekä yleisellä tasolla että omiin tutkimustuloksiini keskittyen. Päätin nyt koostaa näiden pohjalta tiivistelmän kannustinloukuista ja keinoista niiden purkamiseksi. Alla olevassa slideshowssa on kannustinloukkutietous tiivistettynä yhteen ppt-esitykseen. Esityksen sisältö on seuraava:

Kannustinloukut

 • Mitä ne ovat?
 • Keitä ne koskevat

Lääkkeet kannustinloukkuihin?

 • Suojaosat
 • Asumiskustannukset
 • Muut lääkkeet työttömyysloukkuihin
 • Lääkkeet byrokratialoukkuihin
 • Kannustinloukut & perustulo

Perustulon analyysi – mitä vaikutuksia reformeista tulisi tutkia?

Vihreät julkaisivat päivitetyn perustulomallinsa yhteydessä meidän Eduskunnan sisäisessä tietopalvelussa tekemämme analyysin perustulomallin vaikutuksista (Perustulomallin analyysi). On tosin syytä huomioida, että Vihreiden lopullinen perustulomalli eroaa hieman analysoidusta mallista.

Vihreän eduskuntaryhmän toimeksiannosta tehdyn selvityksen tarkoituksena oli antaa mahdollisimman kattava kuva tarkastelun kohteena olevasta reformista. Analyysi toteutettiin SISU-mikrosimulointimallin (mikrosimuloinnista tarkemmin) avulla. Uusi mikrosimulointimalli, joka pohjautuu 800 000 henkilön otoksen rekisteritietoihin, mahdollistaa aikaisempaa tarkemmat analyysit reformien vaikutuksista.

Perustulon vaikutuksia tarkasteltiin useasta toisiaan täydentävästä näkökulmasta:

 • vaikutus julkisen talouden tasapainoon (reformin vaikutus verotuloihin ja sosiaaliturvamenoihin)
 • vaikutus tuloeroihin (vaikutukset tuloeromittareihin ja eri tulodesiilien tulojen muutos)
 • vaikutus kotitalouksiin (esimerkkilaskelmia ja aineistopohjaisia laskelmia mallin voittajista/häviäjistä)
 • vaikutus työnteon kannustimiin (esimerkkihenkilöillä ja kaikilla työttömillä keskimäärin)

Tässä tapauksessa vaikutuksia oli helppo tarkastella, koska reformiin ei sisältynyt välillisten verojen (mm. arvonlisävero & valmistevero) muutoksia ja analyysi voitiin toteuttaa kokonaisuudessaan SISU-mallin avulla. Koska mikrosimulointimalli ei tällä hetkellä vielä sisällä välillistä verotusta, tulisi välillisten verojen reformien vaikutuksia eri kotitalouksien ostovoimaan arvioida muilla aineistoilla/menetelmillä. SISU-mallista puuttuu vielä myös reformien dynaamisten vaikutusten arviointi, esim. työn tarjontavaikutuksia estimoiva osio. Tosin kannustinlaskelmien avulla voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä reformien potentiaalisista työllisyysvaikutuksista (esim. Kotamäki 2014 arvioi suojaosareformien työllisyysvaikutuksia SISU-mallin avulla).

Perustuloanalyysi toimii esimerkkinä siitä, mitä kaikkea vaikutuksia reformeista voidaan mikrosimulointimallien avulla tutkia. Nyt kaikilla eduskuntaryhmillä on mahdollisuus teettää Eduskunnan sisäisessä tietopalvelulla riippumattomia analyysejä eri reformien vaikutuksista. Samalla mallilla arvioidut reformit ovat myös keskenään vertailukelpoisia. Tämä voi potentiaalisesti helpottaa äänestäjien mahdollisuuksia vertailla eri puolueiden esittämiä politiikkavaihtoehtoja.

Perustulon työllisyysvaikutukset

Viime viikolla Jyväskylässä järjestettiin taloustutkijoiden kesäseminaari, johon itsekin osallistuin kahdella esityksellä. Tällä kertaa seminaarin ohjelmaan sisältyi myös kaksi perustuloa käsittelevää sessiota. Näistä toisessa puhuin perustulon arvioiduista työllisyysvaikutuksista. Koska kyseessä on ajankohtainen aihe, ajattelin laittaa esitykseni yleiseen jakoon. Siksi alta löytyvät esitykseni kalvot ja tiivistelmä siitä, mistä seminaarissa puhuin.

Lue loppuun

Sosiaaliturvakokeilut (Perustulon vaikutusten tutkiminen)

Ennen politiikkamuutosten toteuttamista voidaan tehdä ennusteita siitä, kuinka muutokset tulisivat vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen. Politiikkamuutosten jälkeen voidaan puolestaan pyrkiä selvittämään, kuinka reformi todellisuudessa vaikutti. Vaikutusten tutkiminen on kuitenkin usein vaikeaa, koska tutkijoilla ei ole käytössään vertailukohtana maailmaa, jossa muutosta ei olisi tehty. Parhaat mahdollisuudet vaikutusten tutkimiseen antaa hyvin toteutettu satunnaiskoe. Miksi sosiaaliturva- ja verokokeiluja ei kuitenkaan tehdä? Tässä tekstissä käsittelen politiikkamuutosten vaikutusten arviointia erilaisten ”kenttäkokeiden” avulla. Käytän esimerkkinä perustulon vaikutusten arviointia, koska kyseessä on laaja sosiaaliturvareformi, jonka kokeilemisesta on Suomessa käyty keskustelua. Lue loppuun

Ihmelääke vai ristiriitaisten toiveiden kaivo? – Analyysi perustuloaloitteen vaikutuksista

Helmikuun alussa aletaan kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on perustulon käyttöönotto Suomessa. Perustuloon liittyy useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita, jonka vuoksi perustulosta päätettäessä on tehtävä arvovalintoja sen suhteen, mitkä ristiriitaisista tavoitteista halutaan saavuttaa. Vaikka perustuloaloite on kirjoitettu melko yleisellä tasolla, on siinä kuitenkin rajattu useita perustulovaihtoehtoja pois. Tässä tekstissä analysoin perustuloaloitetta hieman tarkemmin. Mitä reunaehtoja perustulolle kansalaisaloitteessa asetetaan ja minkälaisia vaikutuksia ehdotetun kaltaisella perustulolla olisi työnteon kannustimiin, byrokratiaan ja työllisyyteen? Lue loppuun

Perustulon sanakirja

Perustulo, negatiivinen tulovero, ansiotulotuki. Nämä termit vilisevät perustulokeskustelussa ja valitettavan usein niiden keskinäiset erot unohtuvat. Eri termeillä on kuitenkin hyvin selkeät erot, eikä esimerkiksi negatiivinen tulovero ole vain yksi perustulomalli, vaan täysin eri asia. Myöskään Hollannissa käytössä oleva ansiotulotuki ei ole esimerkki perustulosta (wiki). Keskustelun selkeyden vuoksi on hyödyllistä määritellä eri termien väliset erot.
Lue loppuun