Sosiaaliturva tienhaarassa: mitkä ovat vaihtoehdot?

Perustulo, perustili, osallistumistulo, yleisturva, kannustava perusturva − sosiaaliturvan uudistamisvaihtoehdoilla on monta nimeä. Mitkä ovat näiden vaihtoehtojen todelliset erot? Mihin suuntaan sosiaaliturvaa pitäisi viedä? Lue loppuun

Mainokset

Perustulon sanakirja

Perustulo, negatiivinen tulovero, ansiotulotuki. Nämä termit vilisevät perustulokeskustelussa ja valitettavan usein niiden keskinäiset erot unohtuvat. Eri termeillä on kuitenkin hyvin selkeät erot, eikä esimerkiksi negatiivinen tulovero ole vain yksi perustulomalli, vaan täysin eri asia. Myöskään Hollannissa käytössä oleva ansiotulotuki ei ole esimerkki perustulosta (wiki). Keskustelun selkeyden vuoksi on hyödyllistä määritellä eri termien väliset erot.
Lue loppuun